• Baiba Vilsone-Kovisāre

Pabalsti un atvieglojumi kā trīņu ģimenei


Bērniņa gaidīšanas laiks ir ne tikai skaistākais laiks vecāku dzīvē, bet arī laiks, kad plānojam un rēķinam savas finanses saistībā ar bērniņa piedzimšanu. Katrai ģimenei tās atšķirsies no ienākumu lieluma. Ja esat pirmā bērniņa gaidībās, tad vajadzētu jaunajiem vecākiem izlasīt visu informāciju par pabalstiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā.Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viena gada vecuma, taču ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā. Tas attiecas arī uz dvīnīšiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniņiem. Kurš no dvīņiem vai trīnīšiem ir pirmais, kurš otrais un kurš trešais bērns ģimenē, to nosaka pēc dzimšanas reģistrā ievadītajiem datiem, reģistrējot bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā. Šī informācija ir atspoguļota arī izsniegtajā dzimšanas apliecībā, kurā norādīts ne tikai dzimšanas gads, diena un mēnesis, bet arī dzimšanas laiks.


Vienreizējais sociālais pabalsts ir domāts kā materiālais atbalsts ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši.

Ņemot vērā, ka ar trīs bērnu vienlaicīgu piedzimšanu un kopšanu rodas ievērojami lielāki papildu izdevumi. Kopš 2014. gada pabalsts ir 8538 eiro pēc nodokļu samaksas.Kā arī katra pašvaldība lemj par vienreizējā pabalsta piešķiršanu savas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piedzimuši trīnīši.

Kad mazie jau sākuši iet dārziņā, aktuāli ir atlaide pašvaldības dārziņam. Sekojiet līdzi un iesniedziet iesniegumu savai pašvaldībai, katra mācību gada sākumā!!! Tas ir būtiski. lai saņemtu atlaidi, kā arī daudzbērnu ģimenēm ir atlaides pulciņiem un sporta skolas treniņiem.


Par paternitātes atvaļinājumu ir vairāki viedokļi un diskusijas. Kad mēs meklējām informāciju, vai par 3 bērniņiem uzreiz būs tēvu 10 dienas reiz 3, tad protams atdūrāmies pret to, ka darba likumā nav norādīts, ka pienākas tēvu dienu skaits x bērnu skaits dzemdībās. Tomēr, aprunājoties ar dažu dvīņu vecākiem, kuri pārliecināja, ka pienākas, mēs gaidījām lēmumu. Un lēmums bija par paternitātes pabalsta piešķiršanu un tās bija 30 dienas (par katru bērnu 10). Tas bija liels atvieglojums, lai aprastu un iedzīvotos ar trīs mazuļiem, Tas bija vesels mēnesis. Lūdzu vecāki sekojam un iesniedzam pieteikumus visu noskaidrojot VSAA uz vietas, jo neviens cits mums priekšā nepateiks, vienīgi mēs paši varam izcīnīt to, kas mums pienākas.


Piedzimstot trīnīšiem esam automātiski daudzbērnu ģimene, tātad savā īpašumā ieguvām 3+ ģimenes karti. Tā ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, tā kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni.

Aizpildot pieteikumu www.godagimene.lv (lai abi vecāki iegūtu savu karti, katram jāaizpilda savs iesniegums) Ar karti ir daudz un dažādas atlaides. kuras ir uzskaitītas katalogā.

Ar katalogu var iepazīties izsūtītajā informācijā e-pastā vai mājas lapā. Protams, ikdienā aizmirstu par šīm priekšrocībām ko sniedz karte, tāpēc bieži šīs atlaides neizmantoju. Bet brīžos, kad atceros, iepērkoties uzprasu vai darbojas 3+ karte, jo iegaumēt tās vietas, kur ir pieejama atlaide ir grūti. Ja Tev šis viss būs aktuāli, tad pēc daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanas steidz iesniegt iesniegumu. Jo daudzās nozarēs ir pieejamas atlaides kā degvielas uzpildes stacijās, ēdināšanā, ģimenes atpūtas kompleksos, grāmatnīcās un kancelejas preču veikalos, ģimenes izglītībā, kultūras pasākumos un iestādēs, tirdzniecībā, skaistuma un veselības kā arī pakalpojumu nozarēs.


Karte pienākas, ja persona pati vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (izņemot, ja bērni mācās ārzemēs).

Valsts atbalsts ar 3+karti


Atvieglojums par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Atlaide:

0.5 % valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu no nekustamā īpašuma vērtības


Braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā reģionālajos maršrutos

Atlaide:

50% no brauciena biļetes pilnas cenas pieaugušajiem 40% no abonementa biļetes cenas 90% no brauciena biļetes pilnas cenas skolēniem un studentiem (līdz 24 gadiem) 100% valsts svētku dienās - 4.maijā, 11.novembrī un 18.novembrī


Citi valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi

Atlaide:

50% no nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinātās summas100 % no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas 100% no maksas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem 50% par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra 100% par Tieslietu ministrijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem


Transporta līdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums Atlaide:

50% transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim par attiecīgo kalendāra gadu
Pašvaldība piešķir vienreizēju maksājumu auklei, kuru iespējams saņemt pilnā apmērā uzreiz vai sadalot pa mēnešiem. Auklei jābūt pāšnodarbinātai personai un katru mēnesi jāiesniedz paveikto darbu saraksts jeb uzskaite. Bet noteikti visa informācija par auklītes pakalpojumiem ir jānoskaidro savā pašvaldības iestādē par šāda pakalpojuma iespēju, Arī vecmāmiņa var kļūt par aukli un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu arī bērniņiem, kuri nav sagaidījuši rindā bērnudārzu. Visu nepieciešamo informāciju vari atrast šeit soli pa solītim.

Ļoti novērtēju arī cita veida atlaides, tā teikt cilvēcīgās jeb nerakstītās - man tā gribas viņas dēvēt. Paldies dakteriem gan neirologiem, osteopātiem un fizioterapeitiem par to, ka zinot, ka trīs bērnus vest ir "sitiens pa maciņu" jo, vairākums no šāda veida procedūrām vai ārstēšanām nav valsts apmaksātas, piešķīra mums atlaidi - nāk trīs maksā par diviem. Tas tomēr ir patīkami un jauki no viņu puses. Žēl tik, ka neviens nedod atlaides uz pamperiem.
Detalizētāka informācija pieejama šeit:


Ceru, ka Jums noderēja! Mamma Baiba

0 comments

Recent Posts

See All

©2020 mamma Baiba